www.zwerfsteneneiland.nl --> Pyramide van Austerlitz

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Pyramide van Austerlitz

27 januari 2012

Op 15 juli 2011 heb ik op deze site al eens gerapporteerd over de aardkundige processen die zich op de Pyramide van Austerlitz afspelen. Vroeger beperkte zich dat grotendeels tot gullyvorming op de hoeken van de piramide. Daar is na de restauratie een meer vlaksgewijze erosievorm bijgekomen.

Sinds 2000 heb ik (Wim Hoogendoorn), al dan niet samen met Henk Bol, menig foto genomen. Het bleken er uiteindelijk maar liefst 6700 te zijn. Daarvan heb ik er een goede 400 verwerkt in een fotoalbum, als een chronologische fotoreportage van het BOHOteam. Om te voorkomen dat intussen, ongezien door mij, de al maandenlang aangekondigde zoveelste restauratie plaats vindt, ben ik vandaag maar weer eens gaan kijken. Eigenlijk was er niets spectaculairs te zien. Uiteraard heb ik weer tal van overzichten gemaakt en details vastgelegd. Misschien de start van een tweede album.


De westzijde met de centrale afglijding


Het blijft toch een beetje afwachten of het centrum van de noordzijde (kant Leusderheide; onderstaande foto) uiteindelijk op een vergelijkbare wijze als aan de westzijde (foto boven) naar beneden gaat glijden. Voorlopig is het nog niet zover. De uitgangspunten zijn echter wel min of meer vergelijkbaar. De verstevigde hoeken zakken minder als het centrale deel. Op oude foto's is ook hier te zien dat er op de verdichte ondergrond losse grond is aangebracht. Wel komt aan deze zijde logischerwijs wat minder regenwater terecht.

Het fotograferen wordt overigens wel steeds lastiger omdat de omringende hagen veel te hoog worden. Het lijkt wel of de betrokken partijen willen voorkomen dat je naar de piramide kunt kijken.De noordzijde wil nog niet echt doorzakken

Foto's: BOHOteam

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden