www.zwerfsteneneiland.nl --> Kijktip: Kruiend ijs

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Kijktip: Kruiend ijs

18 februari 2012

Soms vind ik het wel leuk om op deze site te verwijzen naar een verslag op een andere website van me. In dit geval de site waar ik aardkundige monumenten behandel. Het betreft waarnemingen over kruiend ijs.
Over de immense gevolgen van ijs in de ijstijd, bijvoorbeeld door de vorming van de stuwwallen en het meevoeren van enorme vrachten stenen is op deze website over het zwerfsteneneiland veel te vinden. Ook nu kun je echter af en toe nog bijzondere kunststukken van het ijs waarnemen. Zie hiervoor:
http://www.aardkundigewaarden.nl/aardkundigemonumenten/detailpagina.php?tuin_ID=414


Bekijk kruiend ijs

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden