www.zwerfsteneneiland.nl --> Archief 2012 nr 2. Excursies in het verleden

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Archief 2012 nr 2. Excursies in het verleden

5 maart 2012

Algemeen
In de wintermaanden is het vaak rustig in de Zanderij en op het zwerfsteneneiland. Er zijn dan minder rondleidingen. De stenen zitten flink onder de algen en depositiemateriaal, maar schoonspuiten heeft dan nog geen zin. Omdat de stenen vies zijn levert fotograferen van stenen, die nog niet in het digitaal zwerfstenenmuseum zitten, onvoldoende kwaliteit op. Dan heb ik wat tijd om wat aanvullende informatie op te sporen over de Zanderij Maarn. Diverse archieven heb ik de laatste jaren al bezocht of materiaal aangekocht. Gedigitaliseerde kranten zijn vaak ook een goede en eenvoudige bron om door te spitten vanuit je luie stoel. Nu eens levert dat algemeen bekende informatie op en dan weer iets heel concreets. Ook zijn de berichten soms humoristisch wanneer je ze met de kennis van nu leest. Dit keer neem ik als onderwerp excursies.

Vorig jaar stond ik er al eens bij stil, bij een excursie die ik op 16 mei 2011 gaf voor studenten fysisch geografie, dat dergelijke excursies ook in het verleden plaatsvonden. Bij mijn archiefonderzoek kwam ik de aanvraag tegen van het bestuur van de vereniging van Utrechtse physisch geografen Varenius aan Natuurmonumenten. Zij vragen een vergunning tot een bezoek aan het Steenenpark te Maarn op 23 october 1930. Die informatie had ik opgevist in de archieven van Natuurmonumenten. Het betreft dan het Geologisch Park Maarn. De verzameling van de daarbij behorende zwerfstenen ligt nu binnen de draaischijf in het voorportaal van het Zwerfsteneneiland. Om dit toenmalige monument indertijd te kunnen betreden was een vergunning van Natuurmonumenten nodig. Veel van die aanvragen en de antwoorden daarop zitten in dat archief.


Een fraaie typering in de krant van 1930

In een digitaal krantenarchief kwam ik nu een verslag tegen van een excursie op 17 februari 1935. Een zinsnede vond ik wel grappig, zie de afbeelding hierboven. (Voor de liefhebbers: In de rubriek Geologische waarnemingen staan diverse geillustreerde verhalen over het ontstaan van het zogenoemde Geologisch Park Maarn, dat hierboven Steenenpark genoemd wordt.)

Bronnen:
Archief Digitale Kaap
Archief Natuurmonumenten

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden