www.zwerfsteneneiland.nl --> Monitoring zanderij 2012

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Monitoring zanderij 2012

14 maart 2012

Het is alweer het negende jaar dat ik systematisch in de Zanderij Maarn monitor. Gewoon met een fototoestel. Veel van de ecologische en zeker de landschappelijke ontwikkelingen zijn zo goed vast te leggen. Vandaag gewoon even wat plaatjes, later plaats ik mogelijk op deze site weer een vergelijking in de tijd van een of meer van de 116 opnamepunten. Dat lijken veel punten en dat is ook zo. Er zijn echter in de loop der tijd diverse punten onbruikbaar geworden door de opgaande begroeiing.

Eerst maar weer een plaatje van ons zwerfstenenmonument. Het is nu goed zichtbaar in dit kale seizoen. Het is echter al wel te zien dat het zicht op het totale monument in de toekomst steeds minder zal worden, omdat hier bomen in deze zichtlijn geplant zijn. Dat had op vele plaatsen prima gekund, maar hier natuurlijk juist niet. Jammer dat er over zulke dingen niet goed wordt nagedacht.


Het zwerfstenenmonument Maarn

Bijna twee hoogspanningsmasten in westelijke richting. Op de achtergrond is het stukje heide te zien dat tijdens een doedag is vrijgemaakt van allerlei opgaande begroeiing.
In de rietzoom, die rechts langs de heuvel van de hoogspanningsmast is ontstaan, heeft de knobbelzwaan dit jaar een nest gemaakt. Dat betekent dat we dit jaar weinig last van een agressieve pa zwaan bij de rondleidingen zullen hebben. Hij zat overigens vandaag al wel achter wat nijlganzen aan te jagen.Net ten oosten van de westelijke hoogspanningsmast

In de noordwestelijke zone van de zanderij is natuurlijk erg veel veranderd door de werkzaamheden aan de verbreding van de A12. De tunnel zal voor de graffiti artiesten wat moeilijker te bewerken zijn door de golvende omhulling.Veel veranderingen in de NW hoek van de zanderij.

Het blijft altijd leuk om in die nieuwe taluds te kijken naar allerlei - onvermijdelijke - erosieverschijnselen. Voor een gully is een flinke puinkegel neergelegd: oftewel de vorming van een groot deel van Nederland in het klein.Erosieverschijnselen

Afbeeldingen: BOHOteam

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden