www.zwerfsteneneiland.nl --> Monitoring zanderij 2012 vervolg en slot

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Monitoring zanderij 2012 vervolg en slot

15 maart 2012

Vandaag de monitoringsronde in de Zanderij Maarn afgemaakt. De zon schijnt, dus bij 360 graden opnamen levert dat nogal wat tegenlichtopnamen op.

Hier een blik op het zwerfsteneneiland over wat grasrollen heen. Gezien de hoeveelheid aanslag op de zwerfstenen lijkt me dat geen aanbeveling voor de konijnen om hier gras etc te eten. Maar de konijnen zitten er wel, dus kennelijk valt het mee.


Rolling stones en rollen gras

Ik heb de beheerploeg die de werkzaamheden voor het recreatieschap uitvoert enkele keren gevraagd om onze (SVvhZ) oudste draaischijf te laten verwilderen tussen spontaan opgaande begroeiing. Daar houden ze zich prima aan.
De reden voor mijn verzoek was dat ik in bijvoorbeeld verlaten Duitse groeven het altijd waardeer als ik daar oude machines en gebouwen als cultureel erfgoed aantref. Dat was indertijd ook mijn motivatie om te vragen deze oude draaischijven te sparen voor de puinbreker. Dat is gelukt en beide draaischijven maken nu deel uit van ons monument. De draaischijf (uit 1918) bij de dam is prima zichtbaar en als contrast is het wel boeiend dat de eerste draaischijf (1902) een beetje verstopt raakt in de begroeiing.De draaischijf uit 1902 raakt (bewust) verstopt in de begroeiing

Aan de zuidzijde van de Zanderij ligt al tientallen jaren een moerassige zone. Hoewel het water op dit moment in de Zanderij hoger lijkt te staan als vorig jaar ligt het moerasstruweel grotendeels droog.De momenteel droog liggende moeraszone

Zo af en toe krijg ik wat vogels voor de lens. Hoewel ik het niet systematisch bijhoud is het toch wel aardig om hier ook wat te laten zien. Gisteren zag ik pa zwaan een paar nijlganzen opjagen. Die nijlganzen zitten er bijna elk jaar en ze hebben zelfs 2x een nest op het zwerfsteneneiland gehad. Een maal tussen en een maal naast de stenen. Op deze foto vliegen een paar aalscholvers op.Twee aalscholvers vliegen op bij het zwerfsteneneiland

Elk jaar nestelen er knobbelzwanen in de Zanderij. Soms is dat dichtbij het zwerfsteneneiland en dan dreigt de agressieve pa zwaan nog wel eens bij een rondleiding op ons af te komen. Dit jaar nestelt de zwaan wat verder weg bij de meest westelijke hoogspanningsmast. Zij zit daar in de rietzoom en het lijkt op deze foto wel of ze zich heel zedig achter een rietgordijn terugtrekt op haar nieuwe nest.Ma zwaan achter een rietgordijn op haar nest.

Bronnen
Afbeeldingen:
BOHOteam

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden