www.zwerfsteneneiland.nl --> De grote spuitbeurt 2012

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

De grote spuitbeurt 2012

28 maart 2012

Aan het einde van de winter sta ik vaak bezorgd te kijken naar de kwaliteit van onze zwerfstenen. Veel stenen zien er dan goor uit. Soms zijn ze groenig van de algen. Er zijn ook altijd weer een aantal stenen die erg zwart worden. Kennelijk speelt hier de nabijheid van de A12 een rol. Met name veel, maar niet alle, Uppsalagranieten worden zwart.


Zwarte zwerfstenen

Hier is ons hoofd Beheer en Onderhoud, hovenier Jankees Bos, aan het werk. Op mijn verzoek spuit hij hier een paar stenen maar gedeeltelijk, zodat het effect van het spuiten goed zichtbaar wordt.Jankees Bos aan het werk

Op de afbeelding hieronder even een blik halverwege het spuiten van deze groep zwerfstenen. Het contrast van de gespoten met de niet gespoten gedeelten is hier extreem. Nou is een natte steen altijd wat zwarter, maar vergelijking met de eerste foto, toen de steen nog droog was, levert hetzelfde beeld op.Enorme contrasten

Het eindresultaat van de schoonmaakactie van dit groepje stenen is frappant als je dit beeld vergelijkt met de vorige afbeeldingen.Prachtig resultaat

We doen dit schoonmaakwerk met diverse vrijwilligers. Wel moet ons materiaal door ingehuurde tractoren aangevoerd en teruggebracht worden. De hoeveelheid water, 300 liter in de ROM en 1000 liter in de container, is genoeg om 33 procent van onze collectie zwerfstenen schoon te spuiten.
Door de bijdragen van de bezoekers, die als groep op afspraak worden rondgeleid, kunnen we de kosten bestrijden.

Bij deze grote groep zwerfstenen overheerst de groene aanslag van de algen.Er wacht hier nog een flinke klus

We hebben wel eer van ons werk, als je de bovenstaande en onderstaande foto vergelijkt. Uiteraard is het heel plezierig als je tijdens de rondleidingen deze schone hoek van het zwerfsteneneiland kunt laten zien.

Maar, de schone stenen geven ook weer aanleiding voor een volgende klus. Een gedeelte van de zwerfstenen is al zichtbaar in het digitaal zwerfstenenmuseum. Nu kunnen er weer een flink aantal schone zwerfstenen door het BOHOteam gefotografeerd worden, niet alleen als hele zwerfsteen, maar ook allerlei detail- en macroopnamen. Honderden opnamen zullen vervolgens de komende maanden weer geselecteerd en bewerkt worden en uiteindelijk zal een selectie ter aanvulling en verbetering opgenomen worden in ons digitaal zwerfstenenmuseum. (www.digitaalzwerfstenenmuseum.nl)
Opnamen: BOHOteamEn nu de volgende klus: fotograferen etc.

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden