www.zwerfsteneneiland.nl --> 5 Aardwetenschappers VU Amsterdam

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

5 Aardwetenschappers VU Amsterdam

16 april 2012

Rondleider: Wim Hoogendoorn
Het is altijd leuk om studenten aardwetenschappen rond te leiden. Vorige jaren heb ik de RUU gedaan. Dit jaar al 36 leerlingen van de lerarenopleiding Rotterdam en vandaag maar liefst 65 studenten uit Amsterdam. Ik heb dan het idee dat mogelijk een toekomstig bestuurslid van onze stichting erbij zit of iemand die iets vergelijkbaars elders in het land gaat opzetten.

65 studenten en dan nog aan het eind van de middag is uiteraard geen ideale situatie om kennis over te brengen. Ze staan echter onder leiding van Ronald van Balen. Met Ronald heb ik bijna 5 jaar plezierig samengewerkt als hoofdredacteur van Grondboor & Hamer en voor zo iemand doe je zoiets graag.


Men rukt op tussen de Jotnische Zandsteen door

Nog even poseren voor deze website.De bijna complete groep studenten aardwetenschappen van de VU

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden