www.zwerfsteneneiland.nl --> 8 Vereniging HONA, Belgie

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

8 Vereniging HONA, Belgie

19 mei 2012

Rondleider: Wim Hoogendoorn

Het is ontzettend leuk om op het zwerfsteneneiland een grote groep Belgen rond te leiden. Naar aanleiding van een artikel van me in GEA kwam het contact met Erik Vercammen van de Vereniging HONA tot stand. De leden van deze vereniging houden zich bezig met fossielen, mineralen, geologie, archeologie en natuur.


De leden van de vereniging HONA

Deze Belgische vrienden kwamen Nederland verkennen. Zoals zo velen zijn ze lichtelijk verbaasd als ze in het vlakke polderland de hoogteverschillen van de stuwwallen leren kennen.

Uiteraard wordt er ter herinnering, een foto van de gehele groep, inclusief de rondleider genomen. Deze afzettingsgesteenten, Jotnische Zandstenen, stammen uit het Precambrium en zijn dus meer dan 600 miljoen jaar oud. Maar het is voor de fotograaf toch rennen om op tijd met ze op de foto te komen.Rennen om op de foto te komen

De Belgen willen graag kennismaken met pleistoceen Nederland en de ijstijden. Ik heb ze daarom voorgesteld en afgesproken om aansluitend een wandeling te gaan maken door de Darthuizerpoort. Hier kun je ervaren dat een ijssmeltwaterdal in twee etappes gevormd is door een smeltwaterstroom of een leeglopend ijsbergenmeer, dat hier door de stuwwal heenbrak. Het resultaat was een honderden meters breed en tientallen meters diep dal.Klaar om het ijssmeltwaterdal te gaan onderzoeken

Afbeeldingen: BOHOteam

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden