www.zwerfsteneneiland.nl --> Jonge zwanen en Sint-Jacobsvlinder 2012

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Jonge zwanen en Sint-Jacobsvlinder 2012

21 mei 2012

Vaak is het achteraf moeilijk te herinneren en dan brengen mijn afbeeldingen soms de afwijkende maar gedocumenteerde oplossing. In 2012 zat het zwanennest bij de westelijke hoogspanningsmast en de oogst was uitendelijk 7 jonkies.


7 jonge zwanen in 2012

Ook de Sint-Jacobsvlinder werd vandaag waargenomen. Het Jacobskruiskruid en de zebrarupsen zijn nog niet te zien.Sint-Jacobsvlinder

Afbeeldingen: BOHOteam

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden