www.zwerfsteneneiland.nl --> 9 De Ladder, groep 7A

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

9 De Ladder, groep 7A

21 mei 2012

Rondleider: Wim hoogendoorn

Vandaag is er weer een rondleiding in samenwerking met Kunst Centraal en Annet Werkhoven. In de praktijk betekent het dat Annet de historie voor haar rekening neemt en ik de aardkunde. Hier zien we Annet aan het werk.
Op bezoek is basisschool De Ladder, groep 7A, uit Maarn.


Aandacht voor Annet Werkhoven

Dankzij Roos Goossens van Kunst Centraal kan ik hierbij mijzelf ook in actie laten zien.

Ik vertel dan de ontstaanswijze van onze woonomgeving en ik breng de eerste beginselen van de indeling van gesteenten bij. Daarop worden de leerlingen in 4 groepen verdeeld. Zij krijgen dan elk een kleine steen van me en de opdracht om op het eiland een grote zwerfsteen te vinden die daar op lijkt.Wim Hoogendoorn aan het werk

Soms zijn er dan weer leuke verrassingen. Hier is een Sint-Jacobsvlinder op een leerling gaan zitten. Het is weliswaar een algemene soort, maar slechts weinig bezoekers kennen hem. Hooguit de paardenliefhebbers, die weten dat ze een paard niet van Jacobskruiskruid moeten laten eten.Een leuke waarneming

De leerlingen vinden het leuk om de stenen te zoeken. Uiteraard is het wel een beetje spannend als je daarna voor de hele groep moet uitleggen waarom je vindt dat de kleine steen op de grote steen lijkt.Steen 1 is gevonden

En ook hier wordt een heel verhaal verteld over de onderlinge overeenkomsten tussen de kleine en de grote steen.Steen 2 is gevonden

Ook deze leerling heeft er schik in om de vondst van zijn groep uit te leggen.Steen 3 is gevonden

Ook de laaste groep heeft een juiste grote zwerfsteen kunnen vinden.Steen 4 is gevonden

Afbeeldingen: BOHOteam met dank aan Roos Goossens voor de 2e foto.

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden