www.zwerfsteneneiland.nl --> Aanvullingen digitaal zwerfstenenmuseum (2)

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Aanvullingen digitaal zwerfstenenmuseum (2)

29 mei 2012

Op 28 maart 2012 is het segment van de gidsgesteenten schoongemaakt. Dat schoonmaken is altijd weer de aanleiding om snel talrijke nieuwe afbeeldingen te maken (overzichten, details en macro-opnamen) van de schone stenen.
Enkele duizenden afbeeldingen zijn daarom in het voorjaar van 2012 gemaakt en gearchiveerd. Circa 400 afbeeldingen zijn vervolgens geselecteerd, bewerkt en ingevoerd in het digitaal zwerfstenenmuseum.

Het is weliswaar het segment gidsgesteenten, maar het zijn niet alleen gidsgesteenten die zijn ingevoerd. Bij de entree langs het wandelpad liggen binnen het segment gidsgesteenten namelijk, om esthetische redenen, ook nog 55 metamorfe zwerfstenen. Esthetisch in die zin dat de verschillende segmenten anders sterk afwijkende aantallen stenen zouden hebben, waardoor de beoogde symmetrie van het totale eiland verloren zou gaan. En het oog wil nou eenmaal ook wat.

In het segment gidsgesteenten kunnen nu de eerste 113 stenen van de totaal 137 stenen in het digitaal zwerfstenenmuseum bekeken worden. Veel kijkplezier. En voor de puzzelaars onder ons: zoek de mier in deze macro-opname.


Een van de talrijke aanvullingen in het digitaal zwerfstenenmuseum

Afbeelding: BOHOteam

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden