www.zwerfsteneneiland.nl --> Aardkundige ontdekkingsreis in de maak

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Aardkundige ontdekkingsreis in de maak

20 juli 2012

De plannen, in de huidige vorm, van het recreatieschap met de Zanderij betekenen een rechtstreekse bedreiging voor de aanwezige natuurwaarden van de levende en de niet levende natuur in de Zanderij. De SVvhZ heeft dan ook op 2 juli 2012 ingesproken bij de gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug om te proberen het tij te keren. De gemeenteraad heeft vervolgens een amendement aangenomen waarin zij het bestuur van het recreatieschap vraagt om de natuurwaarde van de Zanderij en het Steneneiland in het bijzonder actief te beschermen en eventuele ontwikkelingen van de Zanderij in nauwe samenspraak met de stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland vorm te geven.
Dergelijke bedreigingen en de boven geciteerde duidelijke steun van de gemeenteraad leiden ook weer tot nieuwe creatieve processen. De SVvhZ en de Bergwegbewoners zijn samen bezig te onderzoeken hoe een natuurvriendelijk pad voor wandelaars zou kunnen worden ontworpen onder de bezielende naam aardkundige ontdekkingsreis.

Uiteraard worden daarbij ook de cultuurhistorische bezittingen van de SVvhZ, de draaischijven van het voormalige rangeerterrein, aangedaan tijdens de wandeling. Absolute voorwaarde voor de SVvhZ en de Bergwegbewoners is wel dat er geen loslopende honden, fietsers en mountainbikers worden toegelaten. Notoire natuurgebieden binnen de zanderij worden vermeden. Naar verwachting zal ook de Vereniging Maarn - Maarsbergen - Natuurlijk zich bij dit initiatief aansluiten.

Mogelijk zal de route zich ook buiten de zanderij uitstrekken, zodat bijvoorbeeld het sneeuwsmeltwaterdal op het nabijgelegen aspergeveld bekeken kan worden. Aardkunde hoeft echter niet altijd over ijstijden, zwerfstenen of hele grote vormen te gaan. Op onderstaande foto is een recent gevormde gully aan de rand van de Zanderij te zien. Het weggespoelde materiaal is in de vorm van een puinkegel met allerlei vlechtende rivierlopen erop zichtbaar. Een prachtig educatief plekje waar je kunt uitleggen hoe een groot deel van Nederland ontstaan is. Begroeide puinkegels in de zanderij zijn voor een ongeoefend oog vaak moelijker te herkennnen, maar een paneel/folder met routebeschrijving zou hierbij kunnen helpen.


Recente gully met puinkegel

Afbeeldingen: BOHOteam

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden