www.zwerfsteneneiland.nl --> 21 Familie Wassenaar

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

21 Familie Wassenaar

18 augustus 2012

Rondleider: Wim Hoogendoorn

De familie Wassenaar viert samen een verjaardag. Ze hebben daar een zeer zonnige dag voor uitgekozen.


Familie Wassenaar

Misschien wel iets te zonnig, want de temperatuur stijgt naar 34 graden op het eiland. Met een wat kortere toelichting als anders en in de schaduw bij de draaischijf lukt het toch wel.Familie Wassenaar

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden