www.zwerfsteneneiland.nl --> Geotopen uit Hessen en Thueringen

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Geotopen uit Hessen en Thueringen

13 augustus 2012

Tijdens een vakantie in Duitsland afgelopen weken hebben we talrijke geotopen bezocht. Wat de Duitsers geotopen noemen komt erg in de buurt bij onze aardkundige en geologische monumenten. Ik zal er de komende weken een paar wat uitwerken en op mijn site aardkundigemonumenten.nl en misschien op facebook plaatsen. Ook zal hier en daar een vergelijking tussen de aanpak in Duitsland en Nederland gemaakt worden.


Bezoek aan de geotoop Glasberg bij Kerbersdorf (Hessen)

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden