www.zwerfsteneneiland.nl --> Jaap Zandstra overleden

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Jaap Zandstra overleden

18 december 2012

Vandaag bereikt mij het bericht dat Jaap Zandstra op 16 december 2012, op 86 jarige leeftijd, is overleden.

Jaap was iemand uit de slinkende groep van notoire gesteentenkenners in Nederland. Op ons verzoek heeft hij indertijd een collectie grote zwerfstenen, bestemd voor het aan te leggen zwerfsteneneiland Maarn, gedetermineerd. Ook heeft hij gesteentetellingen voor Maarn uitgevoerd. Mede dankzij hem zijn we tijdens de rondleidingen beter in staat om uit te leggen waarom onze collectie zo bijzonder is.

Op de foto staan 4 niet-ambtenaren die, op mijn verzoek, tijdens de onthulling van het zwerfsteneneiland in 1999 extra in het zonnetje gezet zijn door de toenmalige gedeputeerde natuur en landschap, de heer Robbertsen. Vlnr: Gerard Gonggrijp, Jaap Zandstra, Peter Enter en Maarten van Vliet. Alleen Peter is nog in leven en elke eerste zaterdag van de maand heeft u de kans hem te ontmoeten tijdens een rondleiding.


Gerard Gonggrijp, Jaap Zandstra, Peter Enter en Maarten van vliet

Hieronder geeft Jaap Zandstra, voorafgaand aan de opening of onthulling van het zwerfsteneneiland, een toelichting op dit determinatiewerk voor het Zwerfsteneneiland.

Jaap Zandstra heeft ook enkele belangrijke artikelen geschreven over dit determinatiewerk. Deze zijn verschenen in een special van Grondboor & Hamer in 1999. Die special heeft, met name door de artikelen van Zandstra, bijgedragen aan de naamsbekendheid van het Zwerfsteneneiland Maarn.Toelichting Zandstra

De openingen van onze aardkundige monumenten hadden altijd wel een beetje frivool karakter. Tijdens de opening van het zwerfsteneneiland werden we bijvoorbeeld ontvangen door wat oermensen. Jaap kon dat wel waarderen.Onthulling monument

Als je ook wel eens een paar stenen verzameld hebt, dan werd je toch even stil als je de collectie van Jaap Zandstra bekeek. Met name de dozen vol vergelijkingsmateriaal van 1 bepaald gesteente zijn indrukwekkend.Muren vol stenen

En weer een kamer of een muur vol. Daartussen ligt, uiterst secuur gesorteerd, documentatie over het betreffende gesteente.Muren vol stenen

Dan is het wel leuk, als je in een hoekje een kwartetspel over stenen ziet, dat jezelf gemaakt hebt.Muren vol stenen

En hier, linksboven in de hoek, een luchtfoto die we als afscheid aan alle actieve bouwers van het zwerfsteneneiland gegeven hadden.

Dat was natuurlijk wel leuk dat bij iemand, die zoveel met zwerfstenen gewerkt heeft, ons zwerfsteneneiland toch ook een duidelijke plaats verworven heeft.Een bekende luchtfoto

Tijdens de laatste jaren zijn de contacten wat verminderd. Graag wilde ik hem nog eens op het zwerfsteneneiland hebben, maar zijn gezondheid liet het autorijden niet meer toe. Wel ben ik nog enkele keren bij hem thuis geweest om als hoofdredacteur van Grondboor & Hamer hem over de streep te trekken om nog eens wat voor G&H te schrijven of om artikelen te bespreken. Daar heb ik onderstaande foto indertijd genomen in het kader van een artikeltje Wat laten we na, bedoeld als waarschuwing Voorkom dat je verzameling op een tuinpad terecht komt.

Wij, de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland, zijn Jaap Zandstra veel dank verschuldigd voor zijn determinatiewerkzaamheden, zijn artikelen en adviezen.Voorkom dat je verzameling op het tuinpad komt.

Afbeeldingen: BOHOteam.

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden