www.zwerfsteneneiland.nl --> IJs bij het Markermeer

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

IJs bij het Markermeer

28 jan 2013

Op een website waar zo vaak over de ijstijden geschreven wordt is het aardig om ook eens te kijken naar het resultaat van een koudegolfje in de huidige tijd. Het weer is opeens helemaal omgeslagen van winter naar herfst.

Twee dagen na de omslag van het weer ga ik eens kijken. Ik rijd naar het Markermeer. Het voormalige eiland Marken werd volgens de krant druk bezocht, dus daar ben ik even uit de buurt gebleven. De nummers in de foto staan voor de globale locaties van de fotopunten.


Google earth kaart van het Markermeer

Ik ben gestart in Almere en vandaar over de Oostvaardersdijk richting Lelystad gereden. Omdat er sinds de weersomslag een zuidelijke en zuidwestelijke wind waait, is het ijs hier aan de noordwestzijde van de dijk allemaal weggedreven. De Europese kuifeenden, die massaal aanwezig zijn, dobberen op de golven.IJsvrije zijde Oostvaardersdijk

Bij punt 1 op de fotokaart is het dus ijsvrij, maar aan de andere kant (punt 2), zijn de Oostvaardersplassen nog helemaal met ijs bedekt.IJs op de Oostvaardersplassen

Sinds gisteren wordt er op het Markermeer met ijsbrekers onder konvooi gevaren. De zuidelijke en zuidwestelijke wind heeft het ijs naar de Houtribdijk doen wegdrijven.Aan de oostzijde van het Markermeer volop ijs

Op sommige plaatsen zijn enorme ijsplaten uit elkaar gedreven.Enorme ijsplaten

Langs flinke stukken van de Houtribdijk begint het ijs tegen de dijk aan te kruien.Kruiend ijs over een flinke lengte van de dijk

Kruiend ijs is altijd erg fotogeniek, met andere woorden de moeite waard om ook even van dichtbij te bekijken.Chaotische ligging van de ijsschotsen

Elders liggen de schotsen min of meer schuingestapeld te wachten op een nieuwe zet. Overigens is het ijs flink wat dunner dan bij een bezoek dat ik hier in het verleden bracht. (16 februari 2012. Zie http://www.aardkundigewaarden.nl/aardkundigemonumenten/detailpagina.php?tuin_ID=414)Schuin gestapelde schotsen

Het kruiende ijs is nog niet erg hoog gestapeld, maar toch is goed te zien dat het ijs over de stenen voet van de dijk, bij wijze van spreken, omhoog aan het klimmen is.Het ijs klimt omhoog

Aan de oostzijde van de dijk, bij de eerste parkeerplaats, ligt nog volop ijs. Langs de waterkant zijn vreemde ijsvormen te zien.Oostzijde van de Houtribdijk

Over de stenen oeververdediging en aan het riet heeft zich ijs gevormd. Door het aangrenzende ijs is minder water opgespat dan op de nog volgende beelden.IJsvorming langs de oever

Bij de volgende parkeerplaats aan de oostzijde (punt 4)is het ijs door de zuidwestelijke winden weggeblazen. De golven van het open water hebben hier wat meer over de oeververdediging heen gesproeid en dat heeft een flinke ijsbedekking en bijzondere ijsvormen opgeleverd.IJsvorming langs open water

Prachtig is om opgaande begroeiing een soort ijsmantel gevormd.Detail van vorige foto

Dat wordt helemaal een imposant gezicht op de plekken waar een rietkraag aanwezig is. Er heeft zich dan een hele rij van ijspilaren gevormd. Door de ingevallen dooi zie ik onder het fotograferen hier en daar ijspilaren omvallen.Rietzoom omgetoverd in ijspilaren

Ook waar de rietzoom niet aaneengesloten is, zijn prachtige beelden te zien.Onderbroken bevroren rietzoom

Een dergelijk plaatje mag je toch echt als een kunstwerkje van moeder natuur beschouwen.

Hoewel deze fototocht in eerste instantie mooie plaatjes oplevert is er ook een duidelijk relatie met aardkundige waarden. Denk bijvoorbeeld maar aan effect windrichting, ijsvorming op stenen, aan elkaar vastvriezen van stenen en kruiend ijs.Detail van vorige foto

Afbeeldingen: BOHOteam

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden