www.zwerfsteneneiland.nl --> Door de bomen het bos blijven zien

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Door de bomen het bos blijven zien

28 feb 2013

November tot maart is meestal een rustige periode op het zwerfsteneneiland. Bezoekers zitten dan veelal liever bij de kachel, als op een winderig en koud eiland. De zwerfstenen worden in die periode steeds groener, maar spuiten heeft dan nog geen zin.

De vrienden van het zwerfsteneneiland zitten dan niet stil, maar gebruiken die mogelijkheid om bijvoorbeeld weer eens flink wat tijd te stoppen in archiefonderzoek of het ontwikkelen en bijstellen van plannen.

Dat laatste is wel nodig, want het tijdstip van openstelling van de zanderij begint te naderen. Historisch gezien is dat een belangrijk moment. Archiefonderzoek over het Geologisch Park Maarn toont aan dat in het verleden toegankelijkheid steeds gepaard is gegaan met vervuiling, vandalisme en diefstal. Hoe kunnen we ons daar tegen wapenen. Eigenlijk kan dat niet of nauwelijks. Aan de andere kant zijn wij er ook voorstander van dat in de zanderij educatief toerisme kan plaatsvinden. Daarom hebben wij ons niet tegen openstelling verzet, mits de aanvankelijke plannen zo aangepast werden dat er geen loslopende honden in de zanderij mogen komen en dat de toegang tot het eiland wordt afgesloten door een afsluitbaar hek. Bij de rondleidingen en voor het beheer moeten we hier (met tractoren) door kunnen. Onze overige bezittingen, de twee draaischijven en de verzameling stenen behorend bij het Geologisch Park Maarn liggen wel in het openbare gedeelte. We hopen dan ook dat de recreanten respect voor deze bezittingen zullen tonen.

Om de educatieve recreant te plezieren hebben we bovendien een aardkundige ontdekkingsreis ontworpen. Hanny van Eerden maakte voor de Nieuwsbode deze mooie foto, waarop te zien is dat enige vrienden de kaart van de ontdekkingsreis tonen.


Vrienden tonen de kaart met de aardkundige ontdekkingsreis

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden