www.zwerfsteneneiland.nl --> Monitoring 2013

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Monitoring 2013

3 april 2013

Vandaag heb ik weer ca 600 plaatjes gemaakt om de veranderingen in de zanderij vast te leggen. Tzt worden er op deze site (en op facebook Veranderende Landschappen) weer veranderingen in de tijd aan de hand van plaatjes uit diverse jaren, weergegeven. Vooralsnog hieronder enkele plaatjes van 20130403.

Hier de zuidelijke punt van het zwerfsteneneiland. Als de planning klopt wordt ook deze groep stenen op korte termijn, conform het beheerplan, schoongespoten. Uiteraard worden ook de struiken die boven het oppervlak van het eiland uitsteken, verwijderd.


De zuidelijke punt

Een blik vanaf het eiland naar het westen. Ook hier zal de opgaande begroeiing, conform ons beheerplan, weer verwijderd of afgezet worden. Op die manier blijft de uitstraling van het zwerfsteneneiland behouden.Blik naar het westen

Op het eerste gezicht misschien verrassend is het grote aantal molshopen op de in het noordwesten gelegen bodemsculpturen. Het vaste afval van het rangeerterrein en diverse industriele activiteiten is hier afgedekt door geotextiel. Op het doek is 50 cm schoon zand en 10 cm humushoudende grond neergelegd. Dit dek met organische stof is waarschijnlijk aantrekkelijker als de omringende lager gelegen schrale zandgronden voor de mollen.Molshopen op de bodemsculpturen

In de verte is nog vaag het nieuwe ecoduct Mollenbos te zien.De westelijke helft van de zanderij

Afbeeldingen:BOHOteam

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden