www.zwerfsteneneiland.nl --> Beheer en onderhoud 2013

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Beheer en onderhoud 2013

5 april 2013

Terwijl er gisteren nog wat sneeuw viel en vandaag veel mensen de kachel nog een graadje hoger zetten is de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland onder bezielende leiding van hovenier Jankees Bos naar het zwerfsteneneiland vertrokken voor een flinke schoonmaakbeurt.
Volgens ons Beheerplan moeten we jaarlijks een gedeelte van onze zwerfstenen schoonspuiten. Dergelijke acties worden vervolgens opgenomen in ons jaarlijkse werkplan, dat op deze site in de rubriek stichting wordt weergegeven en bijgehouden.


De tractor brengt ons materiaal

De kosten
Op de eerste zaterdag van de maand worden gratis rondleidingen verzorgd (zie de rubriek rondleidingen), maar bij rondleidingen op afspraak vragen we een tegemoetkoming van onze gasten voor de kas beheer en onderhoud. Dankzij die inkomsten kunnen we met name de vaste lasten van deze website betalen en tractoren inhuren om onze schoonmaakspullen boven op het eiland te krijgen.

Hier is intussen onze ROM bovengebracht. Daarmee kunnen we 300 liter water onder hoge druk spuiten.De ROM is boven

De ROM wordt losgekoppeld, want er moet nog meer naar boven gebracht worden. Om flink door te kunnen werken met schoon water wordt ook nog eens 1000 liter in een grote container op het eiland gezet.Loskoppelen van de ROM

De leden van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland werken als vrijwilliger. Het valt echter niet altijd mee om meer mensen op hetzelfde tijdstip beschikbaar te krijgen. Op voordracht van ons hoofd Beheer en Onderhoud Jankees Bos is de werkwijze nu wat veranderd. Door het inschakelen van een pomp kunnen we nu met een of twee personen minder toch aan de slag.Ons gereedschap

De tractor gaat hier vertrekken. Aan het einde van de dag moet hij al onze spullen weer ophalen. We hebben vandaag een flink aantal stenen schoon kunnen maken. Hoofddoel was de groep zuidelijke stenen. Hier zal ik de komende dagen flink fotograferen. Na selectie en bewerking kan dan het digitaal zwerfstenenmuseum weer verder aangevuld worden.De tractor vertrekt

Hoewel het resultaat vaak het best op individuele stenen te zien is, mag ik ook altijd graag het effect op een heel rijtje zwerfstenen zien. Deze rij is nog vies.Zwerfstenen voor de schoonmaak

Na onze spuitbeurt oogt die rij toch wat plezieriger en bovendien zijn de eigenschappen van de stenen beter waarneembaar. We hopen overigens dit jaar genoeg geld en tijd te hebben voor een extra schoonmaakactie.Dezelfde rij na de schoonmaakactie

Afbeeldingen: BOHOteam

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden