www.zwerfsteneneiland.nl --> 7 Studenten VU Amsterdam

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

7 Studenten VU Amsterdam

9 april 2013

Rondleider: Wim Hoogendoorn

Vandaag 65 studenten van de VU op bezoek. Dat is natuurlijk wel een heel volle bak. Met Ronald van Balen, hun begeleider en oud redactiecollega van mij bij Grondboor en Hamer, had ik afgesproken om de groep te verdelen. Op die manier kun je je nog verstaanbaar maken. Vandaag dus een opsplitsing waarbij Ronald de zwerfstenen op het eiland voor zijn rekening neemt en ik - beneden - de geschiedenis en de vorming van het landschap.


Volle bak met VU-studenten

Daar vertrekt een groep voor een openlucht college op het eiland.

Voor mij is het overigens wel leuk te merken dat zoveel Amsterdamse studenten de moeite nemen om naar de zanderij te komen. Uit archiefonderzoek is me wel gebleken dat een natuurpionier als Heimans (1914) eigenlijk liever een dergelijk monument in het Gooi had gezien of, in het geval van Thijsse (1935), naar het Gooi verplaatst had gezien. Een van de redenen was de nabijheid van de Amsterdamse universiteiten.Op weg naar het eiland

Komende weken doe ik weer een aantal rondleidingen met Annet Werkhoven. De doelgroepen zijn dan de hoogste klassen van de basisscholen. Je hebt dan altijd de hoop dat er iets blijft hangen bij die leerlingen. Vandaag schoot deze jongedame, studente aan de VU, me aan met de mededeling dat zij acht jaar geleden ook een rondleiding van me gehad heeft op de basisschool. Leuke dingen zijn dat.Na acht jaar opnieuw als studente op het eiland

Afbeeldingen: BOHOteam

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden