www.zwerfsteneneiland.nl --> 15 Instituut Coolsma Driebergen, groep 7

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

15 Instituut Coolsma Driebergen, groep 7

17 april 2013

Rondleider: Wim Hoogendoorn

Vandaag het vervolg van een serie rondleidingen voor basisscholen in samenwerking met Annet Werkhoven en Kunstcentraal. De leerlingen krijgen in de buitenlucht gewoon de normale voorlichting over historie van de zanderij, geologie, landschap en zwerfstenen, waarbij in dit samenwerkingsverband Annet de historie behandelt. Daarnaast worden de leerkrachten verzocht aan de hand van de canon (boek van Annet) van de Utrechtse Heuvelrug de historie voor te bereiden en desgewenst kan het project afgerond worden door het schilderen van een kleine steen die door Annet meegegeven wordt.

Natuurlijk kan ik bij de basisschoolleerlingen niet te diep ingaan en te lang doorgaan met inhoudelijke zaken. Daarom heb ik een aangepast lesprogramma ontwikkeld, waarbij de leerlingen in kleinere groepjes op zoek gaan naar de grote broer van een kleine steen die ik ze meegegeven heb. Als ze hem gevonden hebben moeten ze uiteindelijk vertellen aan de hele groep waarom ze vinden dat die stenen op elkaar lijken. Op die manier oefenen ze in waarnemen, spreken in het openbaar en luisteren.


Staatsiefoto Instituut Coolsma, groep 7

Ook nu is er weer uitgebreid gezocht naar vergelijkbare stenen. Het resultaat wordt toegelicht.Toelichting over de gevonden steen

En nogmaals is er uitgebreid gezocht naar vergelijkbare stenen. Het resultaat wordt toegelicht.Toelichting over de gevonden steen

Afbeeldingen: BOHOteam

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden