www.zwerfsteneneiland.nl --> Rolling Stones deel 3, Leersumse Veld

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Rolling Stones deel 3, Leersumse Veld

25 april 2013

Indertijd heb ik al eens een artikel geschreven op deze website en in een geologisch blad, over verplaatsing van zwerfstenen. Het lijkt zo stabiel een grote zwerfsteen, wat kan daar nou mee gebeuren? In de praktijk blijkt er echter van alles te kunnen gebeuren. Voor het Van der Lijnreservaat heb ik dat indertijd aangetoond aan de hand van afbeeldingen uit verschillende perioden.


1999

Bij, in en naast de Leersumse Plassen heb ik in de loop der tijd heel wat plaatjes geschoten. Dat hing met name samen met het uitbaggeren van de diverse plassen. Over al die landschappelijke ontwikkelingen volgt waarschijnlijk tzt wel een geillustreerd verhaal. Toen ik gisteren zag dat in de loop van afgelopen drie weken twee van de drie zwerfstenen op het Leersumse Veld verplaatst waren, ben ik nog maar eens in de oude doos gaan kijken of ik die stenen in het verleden ook gefotografeerd had. En ja hoor. De eerste 2 afbeeldingen stammen uit 1999.1999

Tot 2004 lijkt er weinig gebeurd te zijn.2004

In 2005 zijn de 2 kleine zwerfstenen wat gedraaid.2005

Daarna ben ik hier kennelijk jarenlang niet meer geweest. 3 april 2013 was het mooi weer en ben ik een rondje gaan fotograferen, met name rond de 1e plas en het aangrenzende deel van het Leersumse Veld. Toen zag ik dat de steen opgericht was als een soort menhir en dat de 2 kleinere stenen aan de andere kant waren neergelegd. Hier een tegenlichtopname.20130403

En hier een mooier plaatje met het zonnetje op de steen en de 2e plas.20130403

Nog even een detailopname van de voet van de grote steen. Het lijkt, aan de indrukken in de bodem (rechts op de foto) te zien en aan het ontbreken van begroeiing, alsof de kleine zwerfstenen onlangs al verplaatst zijn geweest.20130403

Hier een opname 3 weken later. Toen heb ik met het BOHOteam rond de 2e en 3e plas gefotografeerd. De monitoring van het gehele gebied was daarmee afgerond. Tot mijn verbazing was het beeld bij de stenen in die 3 weken alweer veranderd. De kleine zwerfstenen waren verdwenen.20130423

Een van de kleine zwerfstenen bleek in ieder geval tientallen meters verplaatst te zijn.

Ook hier kunnen we dus weer concluderen dat er legaal of illegaal met de stenen gesjouwd wordt. Is dat omdat we voor Obelix willen spelen of zijn er andere motieven?20130423

Afbeeldingen: BOHOteam

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden