www.zwerfsteneneiland.nl --> Metingen voor hek op dam

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Metingen voor hek op dam

14 juni 2013

Vandaag komt de technisch adviseur van het Recreatieschap Midden Nederland op bezoek om definitieve afspraken te maken over de breedte, de plaats en de eigenschappen van het te plaatsen hek op de dam naar het zwerfsteneneiland. Dit nav een mailwisseling hierover. De piketpalen zijn door hen nu ca 20 m ten zuiden van het begin van de dam geplaatst zodat bij lagere waterstanden niet eenvoudig over de dammetjes langs de lagunes om het hek heen gelopen kan worden. De zuivere doorrijbreedte is nu bepaald op 3,50 m. Uitvoering als traliehek met een hoogte van ca 1.80m en met punten aan de bovenzijde. Maw vergelijkbaar met het hek aan de dienstingang. Ook over de afsluitmogelijkheden worden afspraken gemaakt. Er worden brede ogen aan de hekdelen gelast, zodat er een motorslot doorheen gedaan kan worden. Op die manier kunnen mogelijke problemen voor de afsluiting bij verzakking worden opgevangen.


Op de juiste plek wordt een piketpaal geplaatst

Ook voor de zogenoemde slootkanten wordt gemeten, want het is uiteraard niet de bedoeling dat nieuwsgierigen eenvoudig langs het hek kunnen lopen.

Uiteraard zijn we benieuwd of alles conform de afspraken wordt uitgevoerd. Het eenvoudigst zou natuurlijk zijn als we het hek in eigen beheer door onze eigen aannemer konden laten plaatsen. In ieder geval krijgen we bericht als de werkzaamheden gaan starten, zodat we de werkzaamheden weer kunnen vastleggen voor het archief van de zanderij.Meting voor de slootkanten

Afbeeldingen: BOHOteam

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden