www.zwerfsteneneiland.nl --> Venko ruimt zijn rommel op, slot

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Venko ruimt zijn rommel op, slot

4 september 2013

Half augustus 2013 heb ik al gemeld dat Venko begonnen was met het verwijderen van de verfspatten op de stenen. Onder toezicht van Joop Schiks, waarvoor hartelijke dank, is er door de medewerkers van Venko hard gewerkt om de zwerfstenen weer schoon te maken. Hoog tijd om het eindresultaat te laten zien en bespreken.


Toezicht door Joop Schiks

Hier eerst nog eens een blik op de vervuilde stenen. Zoals eerder al beschreven zaten talrijke zwerfstenen onder spatten van menie en of grijze verf. Met name de menie, die al een jaar op de stenen zat, bleek erg moeilijk te verwijderen.Stenen met verfspatten

Het uiteindelijke resultaat is echter goed. Hier en daar zit uiteraard nog wel een verfspat, maar je moet er min of meer naar zoeken. De nieuwe vlekken die er intussen opgekomen zijn, zijn de uitwerpselen van de vogels die op de hoogspanningsmast en op de draden zitten. Die vogelpoep spuiten we er zelf weer af bij de reguliere schoonmaak. Kortom: eind goed, al goed.Het gewenste resultaat

Afbeeldingen: BOHOteam

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden