www.zwerfsteneneiland.nl --> 36 Basisschool De Wijngaard, groep 8

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

36 Basisschool De Wijngaard, groep 8

9 oktober 2013

Rondleider: Wim Hoogendoorn

Vandaag is de basisschool De Wijngaard uit Doorn al vroeg op bezoek. Ze zijn op de fiets gekomen en dat betekent dat ze zelf goed hebben kunnen ondervinden dat de Utrechtse Heuvelrug een tientallen meters hoge rug in het landschap is. Nadat ze gehoord hebben hoe de zanderij ontstaan is en de stuwwallen gevormd zijn, moeten ze zelf aan het werk.


Groep 8 van de basisschool De Wijngaard

Ze hebben gehoord hoe de geologen de gesteenten indelen en krijgen nu in 5 groepjes de opdracht om een grote zwerfsteen op het eiland te vinden die lijkt op de kleine steen die ze meegekregen hebben. Op de volgende plaatjes is te zien hoe enkele leerlingen vertellen wat de gelijkenis tussen de stenen is.Uitleg over de gelijkenis tussen de stenen

En nog een keer uitleg.Uitleg over de gelijkenis tussen de stenen

Afbeeldingen: BOHOteam

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden