www.zwerfsteneneiland.nl --> Aanleg uitzichtplateau

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Aanleg uitzichtplateau

16 oktober 2013

Al vele jaren wordt vanaf de Driebergse Weg door passanten, bewust of onbewust, een blik geworpen op het zwerfsteneneiland. Nadat eerst particulier initiatief voor uitzicht had gezorgd zijn 4 maart 2008 door Joop Schiks en zijn mannen in overleg met de stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland twee goede uitzichtpunten aangelegd. De toenmalige aanleg daarvan kunt u lezen en zien in de rubriek Beheer en Onderhoud, onder de titel Nieuwe uitzichtpunten.
Nu de bruidsschat van de NS door het recreatieschap wordt aangesproken wordt er op een van de uitzichtpunten een heus plateau aangelegd. Voor het uitzicht is dat uiteraard niet nodig. Dat blijft hetzelfde. Ook de zorg om het uitzicht periodiek te verbeteren door de opgaande begroeiing in toom te houden blijft hetzelfde.


Aanleg uitzichtplateau

Vanaf het zwerfsteneneiland kunt u naar de zuidwand kijkend de werkzaamheden ook zien. Ik heb het plateau in een lichter cirkeltje gezet. Anders wordt het teveel een zoekplaatje.Het plateau in het cirkeltje op de zuidwand

Afbeeldingen: BOHOteam

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden