www.zwerfsteneneiland.nl --> Vandalisme: hek zanderij kapot

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Vandalisme: hek zanderij kapot

2 januari 2014

We waren benieuwd wanneer de eerste vernielingen na de openstelling van de zanderij zouden plaatsvinden. Vandaag gingen we vol goede moed naar het zwerfsteneneiland om alvast een gedeelte van ons beheerplan voor 2014 uit te voeren. Dan is het toch teleurstellend te merken dat binnen 1,5 maand het slot van het hek gemold is. Nou was de constructie kwalitatief niet ideaal, maar toch ... Mensen zouden moeten beseffen dat de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland geen overheid is en dat wij geen ambtenaren zijn en daarom als vrijwilligers zo op kosten gejaagd worden.


Slot hek zanderij kapot

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden