www.zwerfsteneneiland.nl --> Korstmossen en zwerfstenen

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Korstmossen en zwerfstenen

23 januari 2014

In de rubriek Beheer en Onderhoud kunt u regelmatig lezen dat we (de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland) weer een schoonmaakactie hebben gehouden. Een gedeelte van de totale collectie zwerfstenen wordt dan onder hoge druk met water schoon gespoten. De reden daarvoor is dat zwerfstenen in een openluchtmuseum langzamerhand bedekt worden met roet, algen, korstmossen en mossen. Je ziet dan van alles op de steen, maar het gesteente zelf is niet of nauwelijks meer te zien. Eens in de drie jaar en liefst nog eerder worden daarom de meeste stenen schoongemaakt.

Sommige gasten die we rondleiden hebben het idee dat het wel mee zal vallen met die zichtbaarheid van het gesteente. Daarom slaan we enkele stenen consequent over bij de schoonmaakacties. Een voorbeeld daarvan is een van de twee poortwachters (de zeer grote stenen die je bij het betreden van het eiland het eerst tegenkomt.


De poortwachter die niet schoongespoten wordt.

Bovenstaande foto toont overduidelijk dat op deze steen zoveel korstmossen aanwezig zijn dat het gesteente zelf niet meer te herkennen is.

Korstmossen zijn echter zeer fotogeniek, met name van dichtbij. Daarom schenken we hier toch even aandacht aan de diversiteit aan korstmossen die op deze steen zichtbaar is. Determinatie heeft nog niet plaatsgevonden, maar ik neem aan dat ik de namen tzt wel kan achterhalen.Soort:Soort:Soort:Soort:Soort:

Afbeeldingen: BOHOteam

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden