www.zwerfsteneneiland.nl --> Korstmossen op OS388 (in bew)

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Korstmossen op OS388 (in bew)

27 januari 2014

In de winter is het relatief rustig voor de vrijwilligers van de SVvhZ. Er zijn dan minder rondleidingen en ook de schoonmaakacties voor de zwerfstenen liggen stil. De stenen zouden anders mogelijk weer vies zijn (roet, algen) voor de lente uitbreekt. Wel is deze tijd geschikt om de opgaande begroeiing in te tomen.

Achter de schermen gebeurt er echter van alles: aanpassingen website, archiefonderzoek, ordening fotoarchief en niet te vergeten uitwerken van een onderwerp op basis van het archiefmateriaal.

Dit keer heb ik wat beelden van de zwerfsteen met de welluidende code OS388 opgezocht. In onderstaande foto heb ik de beelden van 6 jaar naast elkaar gezet om een globale vergelijking van de voorkant mogelijk te maken.

Bovenste rij vlnr: 2008, 2009 en 2010.

Onderste rij: 2011, 2013 en 2014.


Monitoring van zwerfsteen OS388

Hier de foto van 2008 even apart. De zwerfsteen lag toen al 9 jaar op dezelfde plek op het zwerfsteneneiland en is al flink begroeid.Beeld uit 2006

In 2011 hebben we het project Binnenste-buiten uitgevoerd. Hierdoor werd het mogelijk voor de bezoekers om een beeld te krijgen hoe de steen binnen die verweerde buitenkant eruit ziet. Ook deze steen had ik hiervoor uitgezocht, zodat achter het korstmosdek gekeken kan worden en het duidelijk werd dat het om een stollingsgesteente gaat.Jankees Bos zaagt.

Dit project heeft ons de Beelaerts van Blokland prijs 2011 opgeleverd. De kosten werden tot onze vreugde gedekt door TNO en het Beelaerts van Blokland Fonds.Het polijsten

Hier nog even een detail van de foto rechtsonder in de montage. Deze foto stamt uit januari 2014 en toont de dikke en dichte korstmosbedekking.Detail uit januari 2014

Afbeeldingen: BOHOteam

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden