www.zwerfsteneneiland.nl --> 14 CBS De Hoeksteen groep 8A

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

14 CBS De Hoeksteen groep 8A

18 maart 2014

Rondleider: Wim Hoogendoorn

Vorige week is weer een serie rondleidingen gestart voor basisscholen in samenwerking met Annet Werkhoven. Bij deze serie verzorgt Annet het historische en ik het aardkundige gedeelte. Deze rondleidingen worden volgens een vast stramien gehouden waarbij ook een actieve rol van de leerlingen gevraagd wordt. Vandaag komt CBS De Hoeksteen uit Leersum op excursie. We zijn gestart met groep 7.

Groep 8 is nu aan de beurt, maar is een erg grote groep. Uit educatief oogpunt hebben we, in vooroverleg met de onderwijzer, de groep in 2 delen verdeeld. We starten met, zeg maar groep 8A.


Hier de totale groep 8 van CBS De HoeksteenUitleg door een groep over de gelijkenis tussen de stenenUitleg door een groep over de gelijkenis tussen de stenen

En hieronder de eerste helft van groep 8. Bij groep 8B staat ook nog een foto van de gehele groep bij de draaischijf.De eerste helft van groep 8 van CBS De Hoeksteen

Afbeeldingen:BOHOteam

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden