www.zwerfsteneneiland.nl --> 20 OBS Meent uit Maarn groep 8

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

20 OBS Meent uit Maarn groep 8

28 maart 2014

Rondleider: Wim Hoogendoorn

Na een serie rondleidingen voor basisscholen in samenwerking met Annet Werkhoven draai ik vandaag weer zelf het normale, hele programma. De leerlingen krijgen op hun eigen niveau verhalen te horen over de geschiedenis van de zanderij en de vorming van het landschap in Midden Nederland. Vervolgens krijgen ze verteld hoe geologen gesteenten indelen. Daarna wordt een actieve rol van de leerlingen gevraagd.

Vorige week was groep 7 van De Meent uit Maarn te gast. Vandaag is groep 8 aan de beurt.

Hieronder heeft een groepje leerlingen een grote zwerfsteen opgezocht die lijkt op de kleine zwerfsteen, die ze uitgedeeld hebben gekregen. Zij vertellen nu aan de hele groep waarom ze vinden dat de grote en de kleine zwerfsteen op elkaar lijken.


Uitleg door een groep over de gelijkenis tussen de stenenUitleg door een groep over de gelijkenis tussen de stenen

De meester geeft aan hoe we de privacy kunnen beschermen en dat wordt hier uitgeprobeerdGroep 8 van de Meent uit Maarn

Afbeeldingen: BOHOteam

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden