www.zwerfsteneneiland.nl --> 23 Aardkunde VU Amsterdam

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

23 Aardkunde VU Amsterdam

8 april 2014

Rondleider: Wim Hoogendoorn

Vandaag weer een volle bak. Als mooi contrast met de vele basisscholen van de laatste maand is vandaag Ronald van Balen met twee collegas en tientallen studenten van de VU op bezoek. Roland draait 2 diensten op het eiland en ik bij de entree.

Ik moet dan onwillekeurig weer even terugdenken aan notities van Heimans en Thijsse. Zij vonden eigenlijk het oude Geologische Park Maarn maar niks, omdat het veel te ver weg lag voor, met name, de Amsterdamse studenten.


Studenten VU Amsterdam

Afbeeldingen: BOHOteam

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden