www.zwerfsteneneiland.nl --> 24 Beschermers Utrechts Landschap

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

24 Beschermers Utrechts Landschap

12 april 2014

Rondleider: Wim Hoogendoorn

Vandaag geef ik een rondleiding voor de beschermers van het Utrechts Landschap. Zij maken kennis met de zanderij en dan moeten ze natuurlijk ook aandacht schenken aan de nietlevende natuur bij het Zwerfsteneneiland. Vandaag besteed ik nauwelijks aandacht aan de historie omdat we wat krapper in de tijd zitten. De liefhebbers kunnen altijd nog eens teugkomen.


Bechermers van het Utrechts Landschap

Afbeelding: BOHOteam

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden