www.zwerfsteneneiland.nl --> Feest in de Zanderij

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Feest in de Zanderij

22 april 2014

Vandaag was het feest in de Zanderij. De Postcodeloterij heeft de aanschaf van de Zanderij Maarn door Het Utrechts Landschap gesponsord.


De Goede doelen van de Postcodeloterij worden toegelicht

De Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland is zeer tevreden over de verkoop van de Zanderij door de Spoorwegen. Niet dat we last hadden van de Spoorwegen, maar het ontbreken van een duidelijke toekomstvisie heeft geleid tot grote zorgen bij de SVvhZ en vele andere geinteresseerden in de Zanderij. Herhaaldelijk moest veel energie gestoken worden in plannen van de erfpachter met kwalijke gevolgen voor de natuur, zoals het dempen van de plassen met licht verontreinigde grond of het maken van een hondenlosloopgebied. In de nieuwe eigenaar, Het Utrechts Landschap, krijgen we een krachtige bondgenoot voor het handhaven en beschermen van de natuurwaarden in de Zanderij.Saskia van Dockum geeft een nieuwe koers aan

Ter gelegenheid van de verkoop wordt een gigantisch bord onthuld. Ik ben benieuwd of het een stormpje kan doorstaan.Hopelijk moeten we de tekst niet te letterlijk nemen

Aan de SVvhZ is verzocht de genodigden rond te leiden zonder er een echte rondleiding van te maken ivm de beperkt beschikbare tijd. Maar voordat we het zwerfsteneneiland op kunnen moet het hek wel open gemaakt worden.Hoe moet het hek open

De directeur-rentmeester van Het Utrechts Landschap, Saskia van Dockum, is bereid het zwerfsteneneiland opnieuw te openen door de feestelijke linten door te knippen. Geinspireerd door het paasei dat aan de linten hing typeert ze het zwerfsteneneiland met al zijn geheimzinnigheid als paaseiland en wenst ze ons een steengoede toekomst toe.Het feestelijke knipwerk

Dit bezoek was, zoals gezegd geen rondleiding. Toch maak ik wel even de karakteristieke groepsfoto.Groepsfoto

Uiteraard wordt tot slot nog een drankje gedronken op een goede toekomst van de Zanderij.Feestelijke afronding

Afbeeldingen: BOHOteam

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden