www.zwerfsteneneiland.nl --> 25 Maandelijkse rondleiding mei

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

25 Maandelijkse rondleiding mei

3 mei 2014

Rondleider: Wim Hoogendoorn

In verband met de afwezigheid van Peter Enter doe ik vandaag zelf de maandelijkse rondleiding. Het is vergeleken met 22 rondleidingen die ik dit jaar al gedaan heb een kleine groep, maar dat maakt de contacten met de bezoekers wat gemakkelijker.


Deelnemers rondleiding mei 2014

Op een van de grote stenen was kennelijk een roofvogel aan het smikkelen geweest. Een restje dode natuur bleef achter.Dode natuur

Afbeeldingen: BOHOteam

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden