www.zwerfsteneneiland.nl --> 26 Maandelijkse rondleiding (PE)

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

26 Maandelijkse rondleiding (PE)

7 juni 2014

Rondleider Peter Enter

Vandaag een stralende dag. Mogelijk te warm voor diverse bezoekers, want in plaats van een volle bak, was er maar een klein groepje. De foto toont dat bij de rondleidingen niet alleen de niet-levende natuur de aandacht krijgt.


Wat zit daar in het struikgewas ....

Naast natuurlijk de cultuurhistorie valt er meestal ook wel iets leuks op het gebied van de levende natuur te zien. In dit geval niet scherp: een orchidee.Levende natuur

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden