www.zwerfsteneneiland.nl --> Segmenten in de zon x vandalisme

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Segmenten in de zon x vandalisme

13 augustus 2014

Eigenlijk ben ik vandaag bezig met een naargeestig werkje: het vastleggen van de vernielingen etc. die hebben plaatsgevonden aan het gehele monument na de (gedeeltelijke) openstelling van de zanderij. Het resultaat valt niet mee. Een concept-rapportage heb ik toegestuurd aan de pachter (RMN) en de eigenaar (HUL) van de Zanderij, zodat zij ook op de hoogte zijn van wat er daadwerkelijk in het veld plaats vindt.

Het eiland ligt lekker in de zon en daarom maak ik met een groothoeklens nog maar eens een overzicht van de segmenten in het zonnetje en onder typische hollandse luchten.

Hier een overzicht van het segment met de gidsgesteenten. Om esthetische redenen is dit segment aangevuld met omzettingsgesteenten. We hebben namelijk te weinig noordelijke kristallijne gidsgesteenten om een mooi symmetrisch model te kunnen maken op het eiland.


Segment Gidsgesteenten

Hieronder nog eens een blik op hetzelfde segment vanuit het westen gefotografeerd.Segment noordelijke kristallijne gidsgesteenten

Vanaf de zuidpunt hier een blik naar het noordwesten, naar het segment van de noordelijke afzettingsgesteenten. Bij ons zijn dat allemaal Jotnische Zandstenen. Zo op het oog een zeer uniforme groep, maar van dichtbij zijn er duidelijke verschillen te zien in de korrelgrootte van de laagjes. Dat hangt uiteraard samen met de stroomsnelheid van het water dat deze afzettingen meer dan 600 miljoen jaar geleden heeft neergelegd.Segment noordelijke afzettingsgesteenten

Van omzettingsgesteenten zijn we ruim voorzien in onze collectie grote zwerfstenen. De opvallendste voorbeelden liggen overigens rond de draaischijf bij het oude Geologische Park Maarn. Dat is ook niet echt verwonderlijk, want de selectiecommissie die al in 1917 de stenen uitkoos voor Natuurmonumenten hadden de eerste keus uit de duizenden zwerfstenen die toen in de Zanderij lagen.Segment omzettingsgesteenten

En dan zijn er natuurlijk nog de overige noordelijke stollingsgesteenten. Dat overig klinkt wat negatief, maar er zitten prachtige exemplaren tussen. Ze zijn echter niet zo specifiek samengesteld dat de zwerfsteendeskundigen hen kunnen typeren als een gidsgesteente.Segment overige noordelijke stollingsgesteenten

Afbeeldingen: BOHOteam

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden