www.zwerfsteneneiland.nl --> 31 Leraren Kennemer Lyceum Overveen

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

31 Leraren Kennemer Lyceum Overveen

20 september 2014

Rondleider: Wim Hoogendoorn

Vandaag weer eens een investering in de toekomst. Sander Schilthuizen, leraar aardrijkskunde van het Kennemer Lyceum in Overveen, is met enkele medeleraren op bezoek om te kijken of een bezoek aan het zwerfsteneneiland past in een excursiedag van een klas. Diverse opties passeren de revue en daar zal wel iets boeiends uit gaan voortkomen.


Leraren Kennemer Lyceum Overveen

Afbeelding: BOHOteam

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden