www.zwerfsteneneiland.nl --> Overdracht Collectie Joep Hulst

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Overdracht Collectie Joep Hulst

15 oktober 2014

In 2006 heb ik een aantal plaatjes gemaakt van Joep Hulst en zijn prachtige collectie (kleine)zwerfstenen. Joep Hulst heeft die zwerfstenen op tal van plaatsen gevonden op de Leusderheide.

Een jaar later kreeg ik, na zijn dood, de gehele collectie aangeboden door zijn zoon. Ik heb er toen wel erg over getwijfeld of ik dat aanbod zou aannemen. Het inrichten van tentoonstellingen, al dan niet op een vaste locatie, zou naar mijn mening een veel te groot beslag leggen op onze (SVvhZ) financien en vrije tijd. Mijn voorstel dat ik een gedeelte van de collectie zou plaatsen in een virtueel museum werd door de zoon dankbaar aanvaard en onder bovenstaande voorwaarden heb ik namens de stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland deze schenking aanvaard.


Joep Hulst met een deel van zijn collectie

Ik heb de stenen allemaal, in rijen en stuk voor stuk, gefotografeerd zoals ze uitgestald stonden in het kleine museum in de kelder van Hulst. Ik heb daarna, vaak samen met Henk Bol, thuis een flink aantal van de stenen gefotografeerd, bewerkt en opgenomen in de website digitaalzwerfstenenmuseum.nl
(zie: http://www.aardkundigewaarden.nl/digitaalzwerfstenenmuseum/collectieskleinestenen/)Kruiwagens kunnen handig zijn

De collectie van Joep Hulst is veelzijdig, waardevol en zeer representatief voor de Utrechtse Heuvelrug. Slechts weinigen hebben immers de gelegenheid gehad om uitgebreid op het militaire terrein van de Leusderheide te zoeken naar zwerfstenen. Om
1 voor de toekomst de samenhang van de collectie te bewaren;
2 tentoonstelling van de zwerfstenen mogelijk te maken;
3 verder onderzoek naar de zwerfstenen te bevorderen
heeft de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland per vandaag de collectie overgedragen aan Museum Hofland in Laren in het volste vertrouwen dat het Museum Hofland deze collectie op waarde weet te schatten.

Op de plaatjes is te zien hoe de 19 dozen vol zwerfstenen door Berend Jan Grotenhuis en zijn vrouw namens Museum Hofland worden vervoerd naar hun nieuwe bestemming.

Op de keuzepagina van de collectie Hulst heb ik een uitgebreider verhaal over de avonturen van de collectie Hulst bij de SVvhZ gezet.Van blokhut naar museum

Afbeeldingen: BOHOteam

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden