www.zwerfsteneneiland.nl --> Het eiland wordt weer kaal dl1

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Het eiland wordt weer kaal dl1

7 januari 2015

Als je naar deze foto kijkt kunnen er verschillende gedachten opborrelen. Bijvoorbeeld:
1 Wat een leuke korstmossen;
2 Wat leuk dat die korstmossen op die schist groeien en dat ze de (te) harde kwartsader overslaan;
3 Helemaal niet leuk, binnenkort zie ik niets meer van het gesteente.

Vanaf het begin (ca 1998) is er bewust gekozen door alle deelnemende partijen om binnen de Zanderij Maarn het eiland en het begin van de dam tot het openlucht museum voor zwerfstenen te bestemmen. Dat betekent dat bedreigingen om de kenmerken en de eigenschappen van de zwerfstenen te kunnen zien en bestuderen bestreden moeten worden.

Elk jaar wordt daarom 33% van de zwerfstenen schoongespoten. Enkele zwerfstenen slaan we daarbij om educatieve redenen over. Die stenen zijn daardoor bedekt met roet, algen, korstmossen en mossen en maken duidelijk waarom de schoonmaakacties nodig zijn.


Korstmossen prachtig, maar lastig

Veel natuurliefhebbers vinden het prachtig als een oude groeve begroeid raakt. Het is kinderlijk eenvoudig om in een droog gebied, dat zo diep is afgegraven dat er oppervlaktewater in blijft staan, een grote biodiversiteit (planten en dieren) te scheppen. Het beheer bestaat dan gewoon uit niets doen. Vochtige en droge soorten krijgen het dan allebei naar hun zin en de diversiteit per oppervlakte eenheid neemt toe. Als het niets doen lang duurt slaat de bebossing toe en beginnen allerlei soorten, die bijvoorbeeld aan het kale zand prefereren, te verdwijnen.

Landschappelijk beginnen recreanten het ook saai te vinden. Die bossen zagen ze immers buiten de groeve ook al en je kunt op een gegeven moment niet meer zien, dat er een mooie watervlakte in ligt. Het oog wil immers ook wat.

De opgaande begroeiing stimuleert ook de algengroei waardoor de zwerfstenen er vies groenig uit gaan zien. Tot slot wil de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland graag dat vanuit de verte het stenige karakter van het eiland zichtbaar is en blijft.

Dat zijn allemaal redenen om af en toe actief in te grijpen in de opgaande begroeiing.Beheer gewenst.

Tot nu toe werd het eiland om de 5 jaar kaal gekapt door de onderhoudsploeg van het Recreatieschap. Die willen dat niet meer doen en goede raad is dan duur. Inzet van vrijwilligers, bijvoorbeeld in 2014 door de inzet van provinciale medewerkers van de afdeling Natuur en Landbouw in het kader van teambuilding, is uitgeprobeerd. Mede in verband met de veiligheidseisen (handzagen ipv kettingzagen) blijkt het niet mogelijk de forse bioproductie bij te houden. Daarom is er dit jaar noodgedwongen voor gekozen om het werk uit te besteden aan Boshoveniers.Boshoveniers gaat aan de slag

De medewerkers van Boshoveniers gaan met plezier aan de slag.Plezier in het werk

Een prettige bijkomstigheid is dat de takken niet afgevoerd behoeven te worden. Voor het aquatisch milieu vormen de takken geen bedreiging. maar eerder interessante schuilmogelijkheden in het water.Takken worden niet afgevoerd

Hier even een vergelijking met de vorige foto. Hopelijk krijgen we nog een periode met strenge vorst, waardoor ook plaatselijk de buitenste rand over het ijs bereikbaar wordt.Afbeeldingen: BOHOteam

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden