www.zwerfsteneneiland.nl --> Gesteentendepot Nunspeet

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Gesteentendepot Nunspeet

10 april 2015

Vandaag een bezoek gebracht aan een zwerfstenendepot in Nunspeet.

Oud collega Peter Veen had me advies gevraagd. Jammer is dat de vindplaatsen nauwelijks bekend zijn en dat er een menging met geimporteerde stenen uit Duitsland heeft plaatsgevonden. Op de foto is te zien dat je zonder meer graniet, porfier, gneis en zandsteen kunt herkennen en daardoor is er een goede basis voor een tentoonstelling van verschillende gesteentesoorten.

Die genoemde stenen zijn echter - helaas - draagbaar en daardoor gevoelig voor vandalisme. Men wil namelijk wat stenen als begrenzing van een natuurpad neerleggen. Er zijn echter wel een paar grotere zwerfstenen en wie weet ligt en onderin de berg nog wat leuks. Uiteraard is voor sommige stenen een flinke schoonmaakbeurt met een hogedrukspuit zeer gewenst. Hopelijk weet men er iets leuks van te maken.


Deel van het gesteentendepot in Nunspeet

Afbeelding: BOHOteam

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden