www.zwerfsteneneiland.nl --> 14 Basisschool De Mersebergh, Maarsbergen

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

14 Basisschool De Mersebergh, Maarsbergen

12 juni 2015

Rondleider: Wim Hoogendoorn

Vandaag de vijfde van zes rondleidingen in het kader van de samenwerking met het Canonproject van Annet Werkhoven. We willen dit jaar een extra educatieve impuls geven aan het project door na de rondleiding aan de leerkrachten 2 boeken mee te geven (Aw in Utrecht en Het zwerfsteneneiland Maarn) en aan alle kinderen een ansichtkaart en een folder.

Het is groep 7 en 8 van de Mersebergh in Maarbergen.


Zoeken naar een vergelijkbare steen

Deze groep overpeinst of ze echt wel de goede zwerfsteen te pakken hebben en waarom dat zo zou zijn.Overpeinzingen

Het zijn warme dagen, ca 28 graden, en dan is het in een zandgroeve vaak nog wat warmer. Dat betekent dat wat kinderen uitvallen. Daarom is deze foto zo genomen dat je in de verte op de draaischijf nog enkele achterblijvers kunt zien.Groep 7 en 8 van de Mersebergh

Afbeeldingen: BOHOteam

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden