www.zwerfsteneneiland.nl --> Winteroogst deel 2: Historie van de zanderij Maarn

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Winteroogst deel 2: Historie van de zanderij Maarn

24 feb 2016

In het winterseizoen zijn er altijd minder rondleidingen. Bovendien kan ik door mijn ziekte geen rondleidingen doen. Die neemt Peter Enter nu voor zijn rekening. Dat betekent dat ik meer achter de schermen bezig ben.

Het tweede product dat ik deze winter gemaakt heb wordt hier gepresenteerd tijdens de bestuursvergadering van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland (SVvhZ).


Bestuursvergadering SVvhZ

Nadat ik in 2006 het boek Zwerfsteneneiland Maarn en andere aardkundige monumenten heb gepubliceerd ben ik ca 10 jaar bezig geweest om allerlei archieven, fysiek en via internet, af te schuimen. Doel was om zoveel mogelijk materiaal, teksten en afbeeldingen, te pakken te krijgen over de zanderij tussen 1838 en ca 2008. Na 10 jaar leverde dat ca 500 afbeeldingen en teksten op. Afbeeldingen van profielen en de aanleg van het eiland zijn niet voor dit boek gebruikt. Na schifting op doublures en onbelangrijke zaken bleven ca 300 items over. Deze zijn verwerkt in het boek/album Historie van de zanderij Maarn.Uitreiking van een exemplaar

Het boek is uitgegeven als deel 4 in de Reeks SVvhZ Waarnemingen / Monitoring. Het boek is niet te koop en is alleen bedoeld voor intern gebruik binnen SVvhZ. Dit ivm een aantal onbekende auteursrechten.

In deze reeks zijn intussen verschenen:
deel 1 Pyramide van Austerlitz
deel 2 Treeker Wissel
deel 3 Kapvlakte Den Treek
deel 4 Historie van de zanderij Maarn


Conform het werkplan 2016 werk ik nu aan deel 5 Geologische profielen in de Zanderij Maarn.De SVvhZ reeks Waarnemingen / Monitoring

Afbeeldingen: BOHOteam / Wim Hoogendoorn

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden