www.zwerfsteneneiland.nl --> Waarnemingen in de sneeuw

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Waarnemingen in de sneeuw

Sneeuw geeft rond het zwerfsteneneiland altijd een bijzonder sfeertje. Een bezoek is dan een heel aparte ervaring. Mogelijk doet het je onbewust aan de ijstijd denken. Als je bovenlangs de Zanderij loopt zie je het eiland als een soort kerstversiering liggen.


Kerstsfeer

Uiteraard is die sfeer ook in de Zanderij zelf merkbaar. Als je om je heen kijkt merk je dat je ook iets bijzonders kunt waarnemen.Bijna alles is wit.

Bijna het hele jaar door is het maar gokken waar ergens de bovenkant van de stuwwal is. Met de sneeuw op het zuidelijk talud van de Zanderij is het profiel van de stuwwal opeens zeer duidelijk zichtbaar. Het hoogteverschil tussen de bovenkant van het eiland en de stuwwal blijkt aanzienlijk te zijn.De stuwwal wordt zichtbaar.

Bronnen

foto's:
BOHO-team

Literatuur:
Hoogendoorn, W., Zwerfsteneneiland Maarn en andere aardkundige monumenten. KNNV Uitgeverij 2006


Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden