www.zwerfsteneneiland.nl --> Nijlganzen

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Nijlganzen

2004

Soms doe je op een luchtfoto een bijzondere waarneming. Bijzonder in die zin dat de foto voor een heel ander doel is genomen. Op 27 maart 2007 is door het BOHO-team een serie luchtfoto's gemaakt tbv de determinatie van de zwerfstenen. Overzichten van alle zwerfstenen op hun definitieve plaats op het eiland, met nummmers en bijbehorende lijsten zijn nodig voor het invullen van onderdelen van de website 'digitaal zwerfstenenmuseum'.


Luchtfoto gemaakt voor het vastleggen van de zwerfstenen

De diverse foto's werden per segment uitvergroot. Bij het uitvergroten van het segment gidsgesteenten werden opeens twee nijlganzen zichtbaar.Uitvergroting van vorige foto

Op 15 april 2004 had ik al eens eerder foto's van nijlganzen bij het eiland gemaakt. Ze bleken een nest te hebben temidden van de zwerfstenen. De lokatie was erg fraai, maar voor hen niet zo gelukkig gekozen. Als ze het water in gingen kregen ze pa knobbelzwaan achter zich aan. Regelmatig liepen er legale en illegale bezoekers dicht langs hun nest. Op een gegeven moment is het nest ook leeggehaald.Een nest van de nijlganzen tussen de zwerfstenen.

Bij het zien van zo'n plaatje krijg je het idee dat het eiland toch wel een exotisch plekje is. Een ontmoetingsplaats van zwerfstenen van elders en ganzen die hier eigenlijk ook niet thuis horen. Aan de andere kant mag je aannemen dat de zwerfstenen na 150.000 jaar in dit land wel ingeburgerd zullen zijn.Ontmoetingsplaats van exoten

In 2006 was er weer een nest van nijlganzen op het eiland. Dit keer langs de rand. Op 27 april werd het tijdens een schoonmaakactie door leerlingen van de Dijnselburgschool uit Zeist ontdekt.Een schoonmaakactie in 2006

Ook deze poging heeft uiteindelijk geen positief resultaat voor de nijlganzen opgeleverd.Het nest van de nijlganzen in 2006

Bronnen

foto's:
BOHO-team

Literatuur:
Hoogendoorn, W., Zwerfsteneneiland Maarn en andere aardkundige monumenten. KNNV Uitgeverij 2006


Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden