www.zwerfsteneneiland.nl --> Lepidodendron

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Lepidodendron
Regelmatig wordt de vraag gesteld of er veel fossielen aanwezig zijn in de Zanderij. Dat valt nogal tegen. Er zijn wel enkele belangrijke oorzaken aan te wijzen. Fossielen kunnen veelvuldig in sedimentair gesteente voorkomen, maar 'onze' Jotnische Zandstenen zijn gewoon te oud. Daarnaast lopen er al 150 jaar mensen te snuffelen in de Zanderij en alles wat draagbaar is en mooi is, zoals gesteenten met fossielen, loopt een grote kans meegenomen te worden.


Lepidodendron

Op 9 oktober kwam de afdeling Winterswijk van de Nederlandse Geologische Vereniging (NGV) langs voor een bezoek aan het zwerfsteneneiland. De heer Peletier, helemaal rechts op de foto, vertelde dat hij op 16 juli 1949, al in de zanderij had rondgelopen. Dat was tijdens een fietsschoolreis van de GHBS te Winschoten van 8 juli t/m 16 juli 1949. Hij heeft toen een fossiel meegenomen.Bezoek van de afdeling Winterswijk van de NGV

Het is een versteend deel van de wortelstok van een Lepidodendron, met een grootte van 11x9x5 cm. Hij vond het een aardige gedachte om dit fossiel te schenken aan de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland. Hij hoopt dat het fossiel in de toekomst een plaats kan krijgen in een museum of een bezoekerscentrum.Lepidodendron

Of die hoop ooit werkelijkheid wordt blijft onzeker. Dat geldt natuurlijk ook voor onze verzamelingen kleinere zwerfstenen. Een gebouw en bemensing is voor ons onbetaalbaar en daarom kiezen we voorlopig voor een virtuele oplossing. Zo krijgen de handstenen een plaats in het digitale zwerfstenenmuseum en komt de geschonken Lepidodendron vooralsnog bij de geologische waarnemingen terecht.Lepidodendron

Bronnen

foto's:
BOHO-teamRondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden