www.zwerfsteneneiland.nl --> Werkbezoek Henk en Ans Scheerboom

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Werkbezoek Henk en Ans Scheerboom

10 juli 2004

Als voorbereiding op het maken van het aardkundig monument heeft Jaap Zandstra op verzoek van de Werkgroep Aardkundige Monumenten (WAM) het grootste deel van de verzameling grote zwerfstenen uit de Zanderij te Maarn gedetermineerd. De stenen lagen toen tijdelijk in depot in de noordoost hoek van de zanderij. Veelal werden door hem kleine afslagen meegenomen om thuis nader te kunnen onderzoeken. Assistentie werd verleend door de te jong overleden Maarten van Vliet. Hij nummerde de stenen en verwerkte de resultaten in een tabel. Op basis van de determinatie en de rubricering door Zandstra kon verder gewerkt worden aan de opzet en het ontwerp van het toekomstige Aardkundige Monument.


Jaap Zandstra determineert in het depot

De nummering op de stenen bleek niet echt bestand tegen de weersomstandigheden. Tijdens de sortering in groepen in het depot waren de nummers nog leesbaar, maar al spoedig verdwenen de getallen. Ook kwam bij de definitieve plaatsing het nummer soms aan de onderkant terecht. Nadat de stenen op hun definitieve plaats gezet waren op het eiland ontstond langzamerhand de behoefte om de determinatie van de stenen te reconstrueren. Soms kon ik de naamgeving nog reconstrueren aan de hand van de foto's die ik van elke steen in het depot gemaakt had. Omdat er echter zoveel tijd nodig was voor andere klussen rond het zwerfsteneneland is het (nog) niet tot een geordende nieuwe aanpak gekomen.Henk Scheerboom wil een steen nat zien

Soms werden er echter opeens weer stukjes van de legpuzzel gereconstrueerd. Hier zijn Henk en Ans Scheerboom op 10 juli 2004 op een werkbezoek. De handicap was in 2004 dat de stenen erg smerig waren. We (de stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland) hadden in die tijd het schoonmaken van de zwerfstenen zelf nog niet onder de knie.De zwerfstenen waren in 2004 erg smerig

Het was daarom erg plezierig dat Henk en Ans bereid waren om zelf te poetsen. Op die manier verlies je echter veel tijd en is het determineren ook wat minder aantrekkelijk. Sinds 2006 zijn we echter in staat om de stenen zelf met een hogedrukspuit schoon te maken (zie beheer en onderhoud).Henk en Ans aan het werk

In 2007 ligt het hele segment van de gidsgesteenten er dan ook stralend bij. We hopen diverse specialisten, zoals bijvoorbeeld Henk en Ans Scheerboom, dan (opnieuw) te kunnen begroeten. Door het oplossen van allerlei vraagtekens kan het digitale zwerfsteenmuseum dan op een betrouwbare wijze 'gevuld' worden.Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden