www.zwerfsteneneiland.nl --> Schoonmaakactie Dijnselburgschool

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Schoonmaakactie Dijnselburgschool

11 oktober 2007

Het is weer zo ver. De Dijnselburgschool uit Zeist geeft een praktijkles voor de leerlingen op het zwerfsteneneiland. Hier is het segment van de gidsgesteenten aan de beurt.


Start bij de gidsgesteenten

Er wordt nu niet meer zoals vroeger geschoffeld en geharkt. De resultaten met het spitten zijn zeker zo goed.Een half segment is klaar.

Intussen wordt elders gestart bij de overige stollingsgesteenten. Voor sommige leerlingen is het de eerste keer dat ze op het eiland komen. Zij krijgen in het kort het verhaal van het zwerfsteneneiland te horen. Op die manier begrijpen ze waarvoor ze zich in het zweet werken.Segment stollingsgesteenten

Ook bij het segment van de metamorfe gesteenten starten enkele leerlingen met spitten.Het segment van de metamorfe gesteenten

Als de halve segmenten van de gidsgesteenten en de metamorfe gesteenten klaar zijn dan komt er versterking om ook het halve segment van de stollingsgesteenten af te ronden.De beuk gaat erin.

En daardoor lukt het om ook van deze 'taartpunt' de helft om te spitten. Een mooi resultaat. De Dijnselburgschool en haar leerlingen worden weer bedankt!De klus is bijna weer geklaard.

Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden