www.zwerfsteneneiland.nl --> Zonsverduistering in de Zanderij

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Zonsverduistering in de Zanderij

11 augustus 1999

Mogelijk ge´nspireerd door Stone Henge, met zijn astronomische eigenschappen, werden op 11 augustus 1999 diverse mensen aangetrokken door de zanderij en de zwerfstenenverzameling om juist dÓÓr de zonsverduistering mee te maken.


Wachten op de verduistering

Dat jaar werd het zwerfstenenmonument gemaakt. De stenen liggen hier nog in het depot in de noordoosthoek van de zanderij. Enkele jonge dames nestelden zich evenals wij tussen de zwerfstenen. Op de achtergrond loopt volgens mij Maarten van Vliet met zijn kinderen een plekje te zoeken. Ik heb hem in ieder geval na de verduistering nog gesproken.Iedereen zoekt zijn eigen plekje.

Ook deze meneer was aanwezig. Hij illustreert weer waarom er in de Zanderij na 150 jaar bezoek, afgezien van grind, nauwelijks nog draagbare stenen aanwezig zijn.Hier wordt ˇˇk een steen verduisterd.

Al met al was het voor de aanwezigen een boeiende ervaring om op dit bijzondere plekje een zonsverduistering mee te maken.De verduistering.

Bronnen:

Fotoĺs:
BOHO-team.

Literatuur:
Hoogendoorn, W., Zwerfsteneneiland Maarn en andere aardkundige monumenten. KNNV Uitgeverij 2006


Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden