www.zwerfsteneneiland.nl --> Kunstgilde Leersum

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Kunstgilde Leersum

Zo af en toe ontvangt de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland het verzoek van een vereniging met een creatief doel of zij het eiland mogen bezoeken. Dat kunnen bijvoorbeeld kunstschilders of fotografen zijn. Als het ook maar enigszins kan wordt zo'n verzoek positief beantwoord. Wel stel ik als voorwaarden dat ik (Wim Hoogendoorn) tijdens het bezoek foto's mag nemen van de activiteiten en de producten en dat die foto's door mij gebruikt mogen worden in publikaties, zoals bijvoorbeeld deze website.


Op 31 augustus 2006 kwam het kunstgilde uit Leersum op een werkbezoek. Verschillende onderwerpen in de Zanderij en op het Zwerfsteneneiland werden vastgelegd. Omdat ik niet over de namen van de kunstenaars beschik, worden telkens de kunstenaar en zijn of haar product, in die volgorde, zonder kommentaar, weergegeven.Het 'schilderen' werd afgesloten door het gezamenlijk bekijken en bekommentariŽren van elkaars werkstukken.Bronnen:

Fotoís:
BOHO-team.

Literatuur:
Hoogendoorn, W., Zwerfsteneneiland Maarn en andere aardkundige monumenten. KNNV Uitgeverij 2006


Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden